Salgsbetingelser

Skrevet av: , publisert 01.09.2021

LES VILKÅRENE NØYE!

 

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

 

2. Partene

Selger er Jæren Birøkterlag, c/o Øyvind Stensland Hovemarka 76 H0203 4325 Sandnes, e-post jaeren.biroekterlag@outlook.com, telefonnummer 40295219, organisasjonsnummer 993470384, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

 

5. Betalingen

Selger tar betalt via appen Vipps. Du får plass på kurset når betalingen er gjennomført.

Det er også mulig å betale med faktura. Send i så fall e-post til jaeren.biroekterlag@outlook.com. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager før kursstart. Du har fått plass på kurset når fakturaen er betalt. Dersom fakturaen ikke er betalt innen 14 dager før kursstart mister man automatisk plassen på kurset som da går videre til neste person på ventelista.

 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

6. Levering

Dato for kursstart er oppgitt under kjøp av kurs. Siste frist for avbestilling er 4 uker før kursstart. Avbestilling senere enn 4 uker før kursstart gir ikke rett til å få refundert kursavgiften. All avbestilling må gjøres på e-post til jaeren.biroekterlag@outlook.com. Jæren Birøkterlag forbeholder seg retten til å utsette eller fremskynde kursstart da noen av kursene er væravhengige.

Blir du forhindret fra å delta pga. sykdom, vil kursavgiften bli refundert mot fremvisning av legeerklæring.

 

8. Angrerett

Det er ingen angrerett ved salg av kurs. Siste frist for avbestilling er 4 uker før kursstart. Avbestilling senere enn 4 uker før kursstart gir ikke rett til å få refundert kursavgiften. All avbestilling må gjøres på e-post til jaeren.biroekterlag@outlook.com.

 

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Alle henvendelser ved reklamasjon skal gjøres til selger på e-post: jaeren.biroekterlag@outlook.com innen rimelig tid. Rimelig tid er senest etter 40% av kurset er gjennomført.

Reklamasjon kan gjennomføres hvis kurset ikke samsvarer med informasjonen som selger har oppgitt ved kurssalg.

 

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom deler av kurset ikke blir gjennomført (for eksempel på grunn av sykdom hos kursholder). Prisavslag krever at minst 30% av kurstimene ikke blir gjennomført.

 

Heving

Dersom tjenesten ikke blir levert kan kjøperen heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

 

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

 

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer